06. nov I loa taotlejate koolitusprogramm lõppes edukalt! Ingrid

Otsinguvahendi kasutamise loa taotlejate I koolitusprogramm toimus perioodil 27.08.-15.10.2011  ja selles oli 22 osalejat.

Koolitusprogrammi raames toimus kolm seminaripäeva, mille jooksul koolitusel osalejad omandasid teadmisi arheoloogilise pärandi tähtsusest, Eesti arheoloogilise materjali eripäradest ning erinevat liiki arheoloogilise materjali kohast meie ajaloo tõlgendamisel. Samuti õpiti tundma muinsuskaitse ning otsinguvahendi kasutamisega seotud õiguslikke aspekte ja saadi ülevaade teatud spetsiifilisematest teemadest (nt militaararheoloogia ning lõhkeainetega seotud aspektid), millega otsinguvahendi kasutamisel on suur tõenäosus kokku puutuda.

Koolitusprogrammi osana toimus ka õppekäik Tartu Ülikooli arheoloogiakabinetti, kus tutvuti arheoloogilise materjaliga kabineti kogudest. Sama koolituspäeva teises pooles viidi läbi simulatsiooniharjutus, mille eesmärgiks oli selgitada õiget käitumist otsinguvahendit kasutades kultuuriväärtusega asja tunnustega asja leidmisel.

Koolitusel osalejad simulatsiooniharjutusel, oktoober 2011

 

Koolitusel omandatud teadmiste hindamiseks sooritasid kõik osalejad eksami, mis koosnes testist ja kahest arutlevast küsimusest. Kõik osalejad sooritasid eksami kokkuvõtteks edukalt ning neile on väljastatud tunnistused, mille alusel neil on võimalik esitada Muinsuskaitseametile loataotlus otsinguvahendi kasutamiseks kultuuriväärtusega asja otsimisel.

Järgmine samalaadne koolitusprogramm toimub 2012. aasta kevadel ja registreerimise avame tõenäoliselt veebruaris-märtsis 2012.


Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Email again:
Nimi
E-mail
Kommenteeri