21. juuli Alanud on registreerimine otsinguvahendi kasutamise loa taotlejate koolitusele Ingrid

Seoses 01. juunil 2011 jõustunud muinsuskaitseseaduse muudatustega on MTÜ Arheopolis välja töötanud koolitusprogrammi otsinguvahendi kasutamise loa taotlejatele. Koolitusprogrammi eesmärgiks on anda loa taotlejale baasteadmised kultuuripärandi tähtsusest, Eesti arheoloogiapärandist, leidude kultuuriväärtusest ja muinsuskaitsesüsteemist ning selgitada tegevust otsinguvahendi kasutamisel ja leidude avastamise korral. Koolitusprogrammi, mis koosneb neljast koolituspäevast ja eksamipäevast, hakatakse läbi viima kaks korda aastas. Koolitused toimuvad nädalavahetustel.

Koolitusprogramm on vastavalt teemadele jaotatud nelja moodulisse, mille mahuks on kokku 36 akadeemilist tundi. Kolm esimest moodulit viiakse läbi seminarivormis ning nendes käsitletakse otsinguvahendi loa taotleja jaoks olulisi õiguslikke ja praktilisi küsimusi seoses kultuuripärandi, leidude kultuuriväärtuse, muinsuskaitsesüsteemi ja otsinguvahendi kasutamise, leidude avastamise ning nendest teavitamisega. Neljas moodul sisaldab õppekäiku hoidlatesse, kus tutvutakse erinevate leiuliikide näidistega ning praktilist simulatsiooniharjutust tegevuseks kultuuriväärtusega esemete leidmisel. Koolitus lõpeb kirjaliku eksamiga, hindamisele pääsemise eelduseks on osavõtt kõigist seminaridest ja õppekäikudest

Esimene koolitusprogramm loa taotlejatele toimub viiel nädalavahetusel ajavahemikus 27. august – 15. oktoober 2011 Tallinnas aadressil Pikk 2 (Muinsuskaitseamet). Registreerumine koolitusele toimub kuni 10.08.2011 meili teel – ingrid26@yahoo.com või vpajukas@ut.ee. Osalejate piirarvuks koolitusgrupis on 25 inimest. Koolituse maksumus on 145 EUR osaleja kohta. Registreering kinnitatakse meili teel pärast koolitustasu laekumist MTÜ Arheopolis pangakontole nr 4278601393601 Eesti Krediidipangas hiljemalt 1 nädal enne koolituse algust.

Täpsem info ja küsimused: ingrid26@yahoo.com või vpajukas@ut.ee.

Vaata ka lähemalt:

http://arheopolis.edicypages.com/uritused/koolitused


Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Email again:
Nimi
E-mail
Kommenteeri