16. okt 13. oktoobril tutvustasime arheoloogiat Ülenurmes Ingrid

Neljapäeval 13. oktoobril avasime projekti "Noorte aredamine arheoloogiaalase teavitustöö ja kaasamise abil" raames koolinoortele suunatud infotundide seeria, mille käigus tahame noortele selgitada, mis on arheoloogia, miks see on oluline ja kuidas aitab arheoloogilist leiumaterjali tõlgendada ning kontrollida eksperimentaal-  arheoloogiline meetod.

Viire rääkis Ülenurme Gümnaasiumi 11 b klassi noortele põgusalt sellest, millised on Eestis levinumad muistised, milline on meie leiuaines üldse ja käsitles Rõuge muinasmaja projekti tutvustamise kaudu põhjalikumalt eluhooneid kui materiaalse kultuuri üht väljendusvormi ning eksperimentaalarheoloogia uurimisobjekti. Samas tutvustasime noortele eestikeelset arheoloogiaalast kirjandust ning jagasime projekti raames valminud voldikuid "Kääbas kõneleb".

 Infotunni korraldamisel aitasid kaasa Ülenurme Gümnaasiumi ajaloo-ja ühiskonnaõpetuse õpetajad Milvi  Tisler ja Peep Reimer, kellele oleme tänulikud koostöö ning abi eest. Ka edaspidi plaanime viia põnevaid arheoloogia-alaseid projekte Ülenurme noorteni.

Infotunni läbiviimine toimus LEADER-meetme toel. Järgmised infotunnid sama projekti raames oleme planeerinud novembrikuusse ning siis püüame kohtuda Laeva, Sillaotsa, Kambja, Kuuste, Vara, Kõrveküla ja Lähte noortega.


Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Email again:
Nimi
E-mail
Kommenteeri