06. aug Avasime registreerumise otsinguvahendi kasutamise loa taotlejate koolitusele Ingrid

30. september - 08. oktoober 2017 toimub Tartus järjekordne koolitus otsinguvahendi kasutamise loa taotlejatele. Koolituse eesmärgiks on anda loa taotlejale baasteadmised arheoloogiapärandi tähtsusest, arheoloogiliste leidude kultuuriväärtusest ja muinsuskaitsesüsteemist ning selgitada tegevust otsinguvahendi kasutamisel ja kultuuriväärtusega asja leidmisel.
Loe lisaks | Kommentaarid: 0

02. aug Koolitus otsinguvahendi kasutamise loa taotlejatele Ingrid

24. september - 09. oktoober 2016 toimub Tartus järjekordne koolitus otsinguvahendi kasutamise loa taotlejatele. Koolituse eesmärgiks on anda loa taotlejale baasteadmised arheoloogiapärandi tähtsusest, arheoloogiliste leidude kultuuriväärtusest ja muinsuskaitsesüsteemist ning selgitada tegevust otsinguvahendi kasutamisel ja leidude avastamise korral.

Loe lisaks | Kommentaarid: 0

04. aug Alanud on registreerimine otsinguvahendi kasutamise loa taotlejate koolitusele Tartus Ingrid

10. - 18. oktoober 2015 toimub Tartus koolitus otsinguvahendi kasutamise loa taotlejatele. Koolituse eesmärgiks on anda loa taotlejale baasteadmised arheoloogiapärandi tähtsusest,  leidude kultuuriväärtusest ja muinsuskaitsesüsteemist ning selgitada tegevust otsinguvahendi kasutamisel ja leidude avastamise korral.

Loe lisaks | Kommentaarid: 0

17. sept DISCO aruannet tutvustav seminar 24. septembril Ingrid

Kolmapäeval 24. septembril algusega kl 18:00 toimub DISCO projekti Eestit puudutava osa uurimistulemusi tutvustav seminar. DISCO projekti raames uuriti Eesti arheoloogide profiili, tööturgu, arengu-ja karjäärivõimalusi ning koolitusvajadust. Uuringu küsimustikule vastas 72 Eesti arheoloogi. Uuring valmis Euroopa Komisjoni Elukestva õppe programmi rahalisel toetusel, uuringut kaasrahastasid Tartu Ülikool ja MTÜ Arheopolis.

Ürituse viib läbi MTÜ Arheopolis projektimeeskond, kes osales DISCO uuringu koostamisel: Viire Kobrusepp, Nele Kangert, Doris Pavlov ja Ingrid Ulst. Üritus toimub Tartu Ülikooli arheoloogide õppehoones Jakobi 2 II korruse seminariruumis. Üritus on kõigile huvilistele tasuta ja kestab orienteeruvalt 1,5 tundi. Kõik huvilised on oodatud!

Loe lisaks | Kommentaarid: 0

17. sept Osalesime EAA aastakoosolekul Istanbulis Ingrid

7.-14. septembril 2014 toimus Istanbulis Euroopa Arheoloogiaühingu (EAA) aastakoosolek, mille raames peeti ka DISCO töögrupi viimased koosolekud ning eraldi konverentsipäeval tutvustati erinevate partnerriikide DISCO projekti tulemusi.  DISCO projekti tulemusel valminud riiklikest aruannetest paneb projekti juhtpartner York Archaeological Trust käesoleva aasta lõpuks kokku riikideülese aruande, mis esitatakse projekti rahastanud Euroopa Komisjonile. Projektis osalenud riikides, sh Eestis, toimuvad septembris ja oktoobris projekti ning aruande tulemusi tutvustavad üritused.

 

DISCO projekti kohta lähemalt:

http://arheopolis.edicypages.com/projektid/discovering-the-archaeologists-in-europe

Loe lisaks | Kommentaarid: 0

11. aug Valmis DISCO-projekti Eesti osa aruanne Ingrid

Valminud on rahvusvahelise projekti "Discovering the Archaeologists of Europe" Eesti osa lõpparuanne, mille koostas MTÜ Arheopolis ja mille koostamises osales Tartu Ülikool (projekti meeskonnas A.Mäesalu). Aruanne kajastab uuringut, mille eesmärgiks oli kaardistada Eesti arheoloogkonna tööturg, karjääri-ja koolitusvõimalused ning tulevikuperspektiiv. Aruandega on võimalik tutvuda siin: DISCO National Report template_EESTI.pdf

 

Projekti kohta lähemalt: http://arheopolis.edicypages.com/projektid/discovering-the-archaeologists-in-europe

Loe lisaks | Kommentaarid: 0

05. aug Uus koolitus otsinguvahendi kasutamise loa taotlejatele Ingrid

Ajavahemikus 27. september - 11. oktoober 2014 toimub Tartus järjekordne koolitus otsinguvahendi kasutamise loa taotlejatele. Koolituse eesmärgiks on anda loa taotlejale baasteadmised kultuuripärandi tähtsusest, Eesti arheoloogiapärandist, leidude kultuuriväärtusest ja muinsuskaitsesüsteemist ning selgitada tegevust otsinguvahendi kasutamisel ja leidude avastamise korral.

 

Koolitus on jaotatud nelja moodulisse, mille mahuks on kokku 36 akadeemilist tundi. Kolm esimest moodulit viiakse läbi seminarivormis ning nendes käsitletakse otsinguvahendi loa taotleja jaoks olulisi õiguslikke ja praktilisi küsimusi seoses leidude kultuuriväärtuse, muinsuskaitsesüsteemi ja otsinguvahendi kasutamise, leidude avastamise ning nendest teavitamisega. Neljas moodul sisaldab õppekäiku hoidlasse, kus tutvutakse erinevate leiuliikide näidistega ning juhtumianalüüsi/harjutust tegevuseks kultuuriväärtusega esemete leidmisel. Koolitus lõpeb kirjaliku eksamiga, hindamisele pääsemise eelduseks on osavõtt kõigist seminaridest ja õppekäikudest.

 

Registreerumine koolitusele toimub kuni 12.09.2014 meili teel – ingrid26@yahoo.com või viire.kobrusepp@gmail.com. Osalejate piirarvuks koolitusgrupis on 25 inimest. Koolituse maksumus on 145 EUR osaleja kohta ja selle tasumiseks esitab koolitaja pärast registreerumist igale osalejale vastava arve. Registreering kinnitatakse meili teel pärast koolitustasu laekumist.

 

Täpsem info ja küsimused: ingrid26@yahoo.com või viire.kobrusepp@gmail.com.

Loe lisaks | Kommentaarid: 3

31. jaan DISCO vahekokkuvõte arheoloogide teabepäeval Ingrid

7. veebruaril algusega kl 11:00 toimub Muinsuskaitseameti teabepäev arheoloogidele. Muuhulgas teeb MTÜ Arheopolis väikese ettekande projekti "Discovering the Archaeologists of Europe - 2014" (DISCO) hetkeseisust ja vahekokkuvõtte uuringu tulemustest. Räägime sellest, kuidas edenes uuringu andmete kogumine ja analüüs, milline on üldjoontes täna Eestis tegutseva arheoloogi demograafiline ja ametialane profiil ning millised on esimesed järeldused Eesti arheoloogide koolitus-ja arenguvõimaluste osas.

 

Teabepäeva kava:

1) Arheoloog ja Muinsuskaitseamet – uuringu tegevuskavad, loataotlused, uuringute aruandlus. Inspekteerimine, arheoloogilised leiud (Ulla Kadakas).

2) Uuringu "Discovering the Archaeologists of Europe" vahekokkuvõte (Ingrid Ulst & Viire Pajuste)

3) Arheoloogiliste leidude pinnasest välja võtmine, esmased säilitusabinõud, leidude konserveerimine (Aive Viljus, Kristel Kajak)

4) Loodusteaduslikud analüüsid arheoloogiliste välitööde osana (Ester Oras)

5) Fotogrammeetria ja 3D mudelid dokumenteerimisvahendina (Andres Kimber).

Loe lisaks | Kommentaarid: 0

17. sept Osula Põhikooli õpilastega Rõugesse! Ingrid

Neljapäeval 19. septembril külastame Osula Põhikooli õpilaste ja õpetaja Tuulike Mölderiga Rõuge Ööbikuorgu, et rääkida rauaaegsest eluolust ja ehitistest, näidata Rõuge Muinasmaja ja selle jätkuehitust.

 

MTÜ Arheopolis ühe asutaja ja juhatuse liikme Viire Pajuste muinasmaja projekt Rõuges on esimene nii mahukas ja omanäoline eksperimentaalarheoloogia projekt Eestis. Kuigi muinasmaja projekt on valminud ja muinastalu rekonstrueerimist jätkatakse teadustöö raames, on see ühtlasti väga heaks võimaluseks tutvustada kooliõpilastele kooliprogrammi täiendusena Eesti arheoloogiapärandit ning populariseerida arheoloogiateadust noorte hulgas.

Loe lisaks | Kommentaarid: 0

13. aug Alanud on registreerimine otsinguvahendi kasutamise loa taotlejate koolitusele Tartus Ingrid

Ajavahemikus 28. september - 13. oktoober 2013 toimub Tartus järjekordne koolitus otsinguvahendi kasutamise loa taotlejatele. Koolituse eesmärgiks on anda loa taotlejale baasteadmised kultuuripärandi tähtsusest, Eesti arheoloogiapärandist, leidude kultuuriväärtusest ja muinsuskaitsesüsteemist ning selgitada tegevust otsinguvahendi kasutamisel ja leidude avastamise korral.

 

Koolitus on jaotatud nelja moodulisse, mille mahuks on kokku 36 akadeemilist tundi. Kolm esimest moodulit viiakse läbi seminarivormis ning nendes käsitletakse otsinguvahendi loa taotleja jaoks olulisi õiguslikke ja praktilisi küsimusi seoses kultuuripärandi, leidude kultuuriväärtuse, muinsuskaitsesüsteemi ja otsinguvahendi kasutamise, leidude avastamise ning nendest teavitamisega. Neljas moodul sisaldab õppekäiku hoidlatesse, kus tutvutakse erinevate leiuliikide näidistega ning praktilist simulatsiooniharjutust tegevuseks kultuuriväärtusega esemete leidmisel. Koolitus lõpeb kirjaliku eksamiga, hindamisele pääsemise eelduseks on osavõtt kõigist seminaridest ja õppekäikudest.

 

Registreerumine koolitusele toimub kuni 08.09.2013 meili teel – ingrid26@yahoo.com või viire.pajuste@gmail.com. Osalejate piirarvuks koolitusgrupis on 25 inimest. Koolituse maksumus on 145 EUR osaleja kohta ja selle tasumiseks esitab koolitaja pärast registreerumist igale osalejale vastava arve. Registreering kinnitatakse meili teel pärast koolitustasu laekumist.

 

Täpsem info ja küsimused: ingrid26@yahoo.com või viire.pajuste@gmail.com.

Loe lisaks | Kommentaarid: 0

07. aug Jõgeva muuseumist kogukonnaarheoloogia blogis Ingrid

Juuli alguses külastas Eestit Glasgow Ülikooli teadur Dr. Suzie Thomas, kes kohtus siin arheoloogide, muinsuskaitseametnike ja detektoristidega, et saada ülevaade meie arheoloogilise pärandi avastamise ja kaitmise olukorrast ning otsinguvahendi kasutamise lubade süsteemist. Muuhulgas külastasime ka Jõgevat, kus asub Jõgeva Detektoristide Klubi kõrval tegutseva MTÜ Pommiauk loodud muuseum.

 

Lisaks tööle Glasgow Ülikoolis tegeleb Dr. Thomas aktiivselt kogukonnaarheoloogia populariseerimise ning sellealase akadeemilise kirjutamisega, olles väljaande "Journal of Community Archaeology" (Maney Publishing) kaastoimetajaks ning pidades ka vastavat blogi. Oma külastuse kohta Jõgeva muuseumisse kirjutas Dr. Thomas väikese blogpostituse, mis toob Jõgeva meeste põneva tegevuse ka laiema lugejaskonnani. Inglisekeelne postitus on huvilistele kättesaadav siin: http://journalcah.blogspot.com/

Loe lisaks | Kommentaarid: 0

02. aug Otsinguvahendi kasutamise loa taotlejate koolituse eelinfo Ingrid

Seoses MTÜ Arheopolis koolitusprogrammi muudatustele Muinsuskaitseametilt saadud kooskõlastusega oleme kavandamas järjekordset koolitust otsinguvahendi kasutamise loa taotlejatele. Koolituse eeldatavaks toimumisajaks on septembri lõpp - oktoobri algus 2013 ning koolitusele registreerumise avame esimesel võimalusel pärast seda, kui kõik korralduslikud asjad on lõplikult kokku lepitud.

 

Info registreerumise kohta avaldame MTÜ Arheopolis kodulehel http://arheopolis.edicypages.com ja Muinsuskaitseameti kodulehel http://www.muinas.ee. Palun huvilistel jälgida jooksvalt informatsiooni! 

Loe lisaks | Kommentaarid: 12

31. jaan Avasta Eestimaad koos arheoloogiga! Ingrid

Kuidas elati vanadel aegadel? Millised sündmused leidsid aset meie eelkäijate ajal? Kui palju ja kuidas me sellest üldse teame? Nende põnevate küsimuste lahendamiseks kutsume Sind avastama Eestimaa arheoloogilise pärandi salapära oma uue arheoturismi projekti "Avasta Eestimaad koos arheoloogiga!" raames.

 

Vaata projekti kohta lähemalt:

http://arheopolis.edicypages.com/teenused

Loe lisaks | Kommentaarid: 0

05. okt Suvise käsitöölaagri kajastus Tarvastu Teatajas Ingrid

Suvel Rõuge muinasmaja juures toimunud muinaskäsitöölaagris osales teiste hulgas ka kümmekond gümnaasiuminoort Tarvastu Gümnaasiumist. Nendega koos laagris osalenud ajalooõpetaja Aive Kaldra poolt Tarvastu Teatajasse kirja pandud laagrimuljeid saab lugeda siit:

http://eestielu.delfi.ee/eesti/viljandimaa/tarvastu/haridus/suvevaheaeg-ei-tahenda-seda-et-oppida-ei-saa.d?id=64959586

Loe lisaks | Kommentaarid: 0

19. sept Osaleme rahvusvahelises projektis arheoloogide tööolukorra uurimiseks Ingrid

01. oktoobril algab kaheaastase rahvusvahelise projekti "Discovering the Archaeologists of Europe" rakendumine, mis keskendub arheoloogide tööolukorra uurimisele ning kaardistamisele erinevates Euroopa riikides. Projekti peamisteks eesmärkideks on:

- tuvastada sisenemisbarjäärid töötamiseks arheoloogiaga seotud erialadel ja vastavad karjääri arendamise kitsaskohad;

- tuvastada arheoloogiharidusega töötajate ja ettevõtjate tööturu suundumused ning trendid, sealhulgas piiriülese töötamise paindlikkus ning investeeringute vajadus koolitusse ja värbamisse;

- tuvastada arheoloogide arv, kes igapäevaselt aktiivselt arheoloogiaga seotud aladel töötavad, nende töö iseloom ja muud parameetrid;

- tuvastada arheoloogide koolitusvajadused ja puudujäägid ametioskustes;

- anda arheoloogiharidusega isikute tööandjatele sisendit, mis võimaldaks nende tegevust edaspidi paremini planeerida ja organisatsioonilist tulemuslikkust parandada.

 

Projekt on jätkuks 2007-2009 edukalt ellu viidud projektile, mille käigus samuti uuriti olukorda arheoloogide tööturul. Täna osaleb projektis 19 riiki 21 organisatsioonist, osalejad on nii Euroopa Liidust kui naaberriikidest. Eesti osaleb projektis esimest korda ja Eesti esindajana on projektipartneriks MTÜ Arheopolis. Projekti uurimistegevust toetab Tartu Ülikooli filosoofia-teaduskonna ajaloo-ja arheoloogia instituut. Projekti periood on 01. oktoober 2012 - 30. september 2013. Projekti juhtpartneriks on York Heritage Trust (Ühendkuningriik).

 

Projekti ning sellele eelnenud tegevuste kohta saab rohkem infot projekti kodulehelt:

http://www.discovering-archaeologists.eu/

Eestit puudutavaid teemasid ja informatsiooni jagame ka siin:

 http://arheopolis.edicypages.com/projektid/discovering-the-archaeologists-in-europe

Loe lisaks | Kommentaarid: 0

03. sept Osalesime EAA aastakonverentsil Helsinkis Ingrid

29. augustist 01. septembrini 2012 toimus Helsinkis Euroopa Arheoloogide Assotsiatsiooni  (EAA) 18. aastakonverents. Konverents koosnes väga mitmest sessioonist, mille käigus peeti ettekandeid erinevatel arheoloogiat ning muinsuskaitset puudutavatel teemadel.

 

Muuhulgas said suurt tähelepanu kogukonnaarheoloogia ja arheoloogia kajastamise ning õpetamise teemad. Sessioonil "Archaeology in Society and Daily Life" räägiti eeskätt avaliku arheoloogia problemaatikast ning kogukondade arheoloogiasse kaasamisest. Sessiooni organisaatoriks oli koos Ulla Lähdesmäki, Vadim Adeli ning Aino Nissinahoga (Pirkanmaa muuseum) ka MTÜ Arheopolis juhatuse liige Ingrid Ulst, kes esines samal sessioonil ettekandega "Responsible Metal Detecting as a Tool for Enhancing the Protection of Archaeological Heritage". Ettekanne tekitas elavat diskussiooni, sest nii mõneski Euroopa riigis on välja töötamisel erinevad lahendused otsinguvahendi kasutamise õigusliku ja isereguleerimise kombineerimiseks. Ettekandes antud ülevaade Eesti ja veel 7 riigi võrdlusandmetest pakkus huvitavat sisendit näiteks Poola ja Norra kolleegidele, kes hetkel tegelevad samas küsimuses aktiivselt oma siseriikliku regulatiivse ja administratiivse küljega.

   

Konverentsi programm ja detailsem info on kättesaadavad siin:

http://www.eaa2012.fi/index

Konverentsi ettekanne on kättesaadav siin:

http://arheopolis.edicypages.com/materjalid-1/ettekanded-1 Loe lisaks | Kommentaarid: 0

30. juuli Muinasmaja kontserdist Umalehes Ingrid

Kõigil muinasmaja sõpradel, kes ei saanud meie juulikuist käsitöölaagrit ega kontserti külastada, on võimalus kontserdimuljeid tagantjärele lugeda ja seda ehtsas võru murdes. 24. juuli 2012 Umalehes on avaldatud Ülle Harju tore võrukeelne kirjatükk 18. juulil Rõuges toimunud Mari ja Anna ühiskontserdist, kus saime kõik koos Lõuna-Eesti regilaule laulda.

 

Lugu on kättesaadav lehe 262. numbris, veebis http://www.umaleht.ee/

 

Head lugemist!

Loe lisaks | Kommentaarid: 0

09. juuli Muinaskäsitöö ja võrukeelne muusika Rõuge muinasmaja juures Ingrid

‎11.-18. juulil 2012 toimub Rõuge muinasmaja juures muinaskäsitöölaager, kus tutvutakse mitmete muinasaegsete käsitöövõtetega. Laagris osalevad noored üle Eesti ning proovida saab naha-, metalli-, puidu- ja tekstiilitööd.

Laagri lõpuüritusena toimub kolmapäeval 18. juulil algusega kell 19:00 sealsamas Rõuge Ööbikuorus muinasmaja juures Mari Kalkuni ja Anna Hintsi kontsert, kus esitatakse võrukeelseid regilaule ning nende töötlusi. Kontsert on kõigile tasuta ja kohapeal on võimalik tutvuda ka käsitöölaagris valminud esemetega ja kuulata muinasmaja saamislugu.

 

Kohtumiseni Rõuges!

Viire ja Ingrid

Loe lisaks | Kommentaarid: 0

19. apr Koolituse viimane moodul ja eksam 21.-22. aprillil Ingrid

Otsinguvahendi loa taotlejate koolituse IV moodul (leidudega tutvumine ja simulatsiooniharjutus) toimub sel laupäeval 21. aprillil algusega kl 09:45. Leidudega tutvume samas loenguruumis Jakobi 2 II korrus, simulatsiooniharjutuse paik on Tartust  10 km kaugusel.

Riietus ja jalanõud peaksid olema välitööks sobilikud. Ülesandeks jagatakse osalejad gruppidesse ja grupi peale peaks olema osalejatel vähemalt üks detektor. Transporti koolitus ei hõlma ja kohalesõidu korraldab iga osaleja ise.

Eksam toimub sel pühapäeval 22. aprillil algusega kl 10:00 Jakobi 2 II korrus.

Loe lisaks | Kommentaarid: 0

05. märts Kevadkool 2012 Taevaskojas 17.-18. märtsil Ingrid

17. ja 18. märtsil 2012 toimub Taevaskojas traditsiooniline arheoloogia kevadkool. Selleaastane kevadkool kannab pealkirja "Aja ja looduse lood" ning on järjekorras juba üheksas.

Loe lisaks | Kommentaarid: 0

04. märts Otsimisvahendi loa taotlejate koolitusele registreerimine on lõppenud! Ingrid

Eelmisel nädalal lõpetasime registreerimise otsinguvahendi kasutamise loa taotlejate koolitusele, mis on meie teine vastavasisuline koolitus. Koolitusgrupi piirarv - 25 osalejat - on täis. Kuna huvi on olnud suur, oleme lisaks loonud koolitusele veel üksikud täiendavad kohad ja kuni 06. märtsini oleme valmis veel võtma koolitusele juurde 2-3 inimest. Huvilistel palun meili teel ingrid26@yahoo.com ühendust võtta ja saame seejärel teada anda, kas täiendavad kohad on veel vabad või mitte.

 Pärast seda, kui oleme kinnitanud, et täiendav koht on veel vaba ja meili teel teinud eelbroneeringu, esitame koolitustasu arve. Koolitusele registreeringu tagab osalustasu ülekandmine. Palun siinkohal tähele panna, et ülekannet aktsepteerime vaid meie poolt esitatud arve alusel. Ilma arvenumbrit sisaldava selgituseta ja meie poolt eelnevalt meili teel saadetud eelbroneeringuta tehtud ülekanded oleme sunnitud tagastama ja need ei taga registreeringut.

Loe lisaks | Kommentaarid: 2

28. jaan Infotund Laeva Põhikoolis 16.02.2012 Ingrid

16. veebruaril 2012  räägime õpilastele arheoloogiast Laeva Põhikoolis. Tegemist on järjekordse infotunniga noortele suunatud infotundide sarjast, mille eesmärgiks on selgitada, mida annab arheoloogia meie ajalooteadmistele ning kuidas noored saavad arheoloogias kaasa lüüa. Räägime muuhulgas ka sellest, et Rõuges on kohe algamas elamiseksperiment ning et suvel on oodata Rõuge muinasmaja projekti laiendust, kuhu ootame kaasa lööma ka Tartumaa noori.

 

Infotunnid viiakse läbi projekti "Noorte arendamine arheoloogilise teavitustöö ja kaasamise abil" raames ning seda rahastatakse LEADER-meetmest.  Projekti sihtgrupiks on Tartumaa põhikoolides ja gümnaasiumites õppivad noored.

Loe lisaks | Kommentaarid: 0

22. jaan Infotunnid Rõngu Keskkoolis 09. veebruaril Ingrid

09. veebruaril 2012  peab Viire õpilastele arheoloogiat tutvustavate infotundide raames  järjekordsed ettekanded.  Ettekanded toimuvad Rõngu Keskkoolis ja plaanis on  Rõuge muinasmaja projekti põhjal  rääkida noortele sellest, mis  on arheoloogia, mida ja mil viisil see meie ajalooteadmistele ning tõlgendamisele annab. Räägime ka sellest, et Rõuges on kohe algamas elamiseksperiment ning suvel on oodata Rõuge muinasmaja projekti laiendust, kuhu saame kaasata ka Tartumaa noori.

Infotunnid viiakse läbi projekti "Noorte arendamine arheoloogilise teavitustöö ja kaasamise abil" raames ning seda rahastatakse LEADER-meetmest.  Projekti sihtgrupiks on Tartumaa põhikoolides ja gümnaasiumites õppivad noored.

Loe lisaks | Kommentaarid: 0

20. jaan Alanud on registreerimine otsinguvahendi kasutamise loa taotlejate koolitusele 2012. kevadel Ingrid

Seoses 01. juunil 2011 jõustunud muinsuskaitseseaduse muudatustega on MTÜ Arheopolis välja töötanud koolitusprogrammi otsinguvahendi kasutamise loa taotlejatele. Koolitusprogrammi eesmärgiks on anda loa taotlejale baasteadmised kultuuripärandi tähtsusest, Eesti arheoloogiapärandist, leidude kultuuriväärtusest ja muinsuskaitsesüsteemist ning selgitada tegevust otsinguvahendi kasutamisel ja leidude avastamise korral. Koolitusprogrammi, mis koosneb neljast nädalavahetustel toimuvast koolituspäevast ja eksamipäevast, viiakse läbi kaks korda aastas. Pilootkoolitus toimus 2011. aasta sügisel ja kõik 22 osalenut sooritasid edukalt eksami, mille tulemusel väljastati neile vastavad tunnistused.

Koolitusprogramm on vastavalt teemadele jaotatud nelja moodulisse, mille mahuks on kokku 36 akadeemilist tundi. Kolm esimest moodulit viiakse läbi seminarivormis ning nendes käsitletakse otsinguvahendi loa taotleja jaoks olulisi õiguslikke ja praktilisi küsimusi seoses kultuuripärandi, leidude kultuuriväärtuse, muinsuskaitsesüsteemi ja otsinguvahendi kasutamise, leidude avastamise ning nendest teavitamisega. Neljas moodul sisaldab õppekäiku hoidlatesse, kus tutvutakse erinevate leiuliikide näidistega ning praktilist simulatsiooniharjutust tegevuseks kultuuriväärtusega esemete leidmisel. Koolitus lõpeb kirjaliku eksamiga, hindamisele pääsemise eelduseks on osavõtt kõigist seminaridest ja õppekäikudest.

2012. aasta esimene koolitus toimub ajavahemikus 24. märts – 29. aprill 2012 Tartus. Registreerumine koolitusele toimub kuni 20.02.2012 meili teel – ingrid26@yahoo.com või viire.pajuste@gmail.com. Osalejate piirarvuks koolitusgrupis on 25 inimest. Koolituse maksumus on 145 EUR osaleja kohta. Registreering kinnitatakse meili teel pärast koolitustasu laekumist MTÜ Arheopolis pangakontole nr 4278601393601 Eesti Krediidipangas hiljemalt 2 nädalat enne koolituse algust.

Täpsem info ja küsimused: ingrid26@yahoo.com või viire.pajuste@gmail.com.

Loe lisaks | Kommentaarid: 0

06. nov I loa taotlejate koolitusprogramm lõppes edukalt! Ingrid

Otsinguvahendi kasutamise loa taotlejate I koolitusprogramm toimus perioodil 27.08.-15.10.2011  ja selles oli 22 osalejat.

Koolitusprogrammi raames toimus kolm seminaripäeva, mille jooksul koolitusel osalejad omandasid teadmisi arheoloogilise pärandi tähtsusest, Eesti arheoloogilise materjali eripäradest ning erinevat liiki arheoloogilise materjali kohast meie ajaloo tõlgendamisel. Samuti õpiti tundma muinsuskaitse ning otsinguvahendi kasutamisega seotud õiguslikke aspekte ja saadi ülevaade teatud spetsiifilisematest teemadest (nt militaararheoloogia ning lõhkeainetega seotud aspektid), millega otsinguvahendi kasutamisel on suur tõenäosus kokku puutuda.

Koolitusprogrammi osana toimus ka õppekäik Tartu Ülikooli arheoloogiakabinetti, kus tutvuti arheoloogilise materjaliga kabineti kogudest. Sama koolituspäeva teises pooles viidi läbi simulatsiooniharjutus, mille eesmärgiks oli selgitada õiget käitumist otsinguvahendit kasutades kultuuriväärtusega asja tunnustega asja leidmisel.

Koolitusel osalejad simulatsiooniharjutusel, oktoober 2011

 

Koolitusel omandatud teadmiste hindamiseks sooritasid kõik osalejad eksami, mis koosnes testist ja kahest arutlevast küsimusest. Kõik osalejad sooritasid eksami kokkuvõtteks edukalt ning neile on väljastatud tunnistused, mille alusel neil on võimalik esitada Muinsuskaitseametile loataotlus otsinguvahendi kasutamiseks kultuuriväärtusega asja otsimisel.

Järgmine samalaadne koolitusprogramm toimub 2012. aasta kevadel ja registreerimise avame tõenäoliselt veebruaris-märtsis 2012.

Loe lisaks | Kommentaarid: 0

06. nov Infotund Vara Põhikoolis 10. novembril Ingrid

Neljapäeval 10. novembril toimub järjekordne infotund kooliõpilastele suunatud arheoloogiat tutvustavate infotundide sarjast.  Infotund toimub Vara Põhikoolis ning  plaanis on  Rõuge muinasmaja projekti põhjal  rääkida noortele sellest, mis  on arheoloogia, mida ja mil viisil see meie ajalooteadmistele ning tõlgendamisele annab.

Infotund viiakse läbi projekti "Noorte arendamine arheoloogilise teavitustöö ja kaasamise abil" raames ning seda rahastatakse LEADER-meetmest.  Projekti sihtgrupiks on Tartumaa põhikoolides ja gümnaasiumites õppivad noored.

Loe lisaks | Kommentaarid: 0

16. okt 13. oktoobril tutvustasime arheoloogiat Ülenurmes Ingrid

Neljapäeval 13. oktoobril avasime projekti "Noorte aredamine arheoloogiaalase teavitustöö ja kaasamise abil" raames koolinoortele suunatud infotundide seeria, mille käigus tahame noortele selgitada, mis on arheoloogia, miks see on oluline ja kuidas aitab arheoloogilist leiumaterjali tõlgendada ning kontrollida eksperimentaal-  arheoloogiline meetod.

Viire rääkis Ülenurme Gümnaasiumi 11 b klassi noortele põgusalt sellest, millised on Eestis levinumad muistised, milline on meie leiuaines üldse ja käsitles Rõuge muinasmaja projekti tutvustamise kaudu põhjalikumalt eluhooneid kui materiaalse kultuuri üht väljendusvormi ning eksperimentaalarheoloogia uurimisobjekti. Samas tutvustasime noortele eestikeelset arheoloogiaalast kirjandust ning jagasime projekti raames valminud voldikuid "Kääbas kõneleb".

 Infotunni korraldamisel aitasid kaasa Ülenurme Gümnaasiumi ajaloo-ja ühiskonnaõpetuse õpetajad Milvi  Tisler ja Peep Reimer, kellele oleme tänulikud koostöö ning abi eest. Ka edaspidi plaanime viia põnevaid arheoloogia-alaseid projekte Ülenurme noorteni.

Infotunni läbiviimine toimus LEADER-meetme toel. Järgmised infotunnid sama projekti raames oleme planeerinud novembrikuusse ning siis püüame kohtuda Laeva, Sillaotsa, Kambja, Kuuste, Vara, Kõrveküla ja Lähte noortega.

Loe lisaks | Kommentaarid: 0

04. okt Piloot-infotund noortele Ülenurme Gümnaasiumis Ingrid

13. oktoobril toimub esimene infotund kooliõpilastele suunatud arheoloogiat tutvustavate infotundide sarjast.  Infotund toimub Ülenurme Gümnaasiumis 11. klassi ajalootunni raames ning plaanis on  eksperimentaalarheoloogia võtmes rääkida noortele sellest, mis ikkagi on arheoloogia, mida ja mil viisil see meie ajalooteadmistele ning tõlgendamisele annab.

Infotund viiakse läbi projekti "Noorte arendamine arheoloogilise teavitustöö ja kaasamise abil" raames ning seda rahastatakse LEADER-meetmest.  Projekti sihtgrupiks on Tartumaa põhikoolides ja gümnaasiumites õppivad noored.

Loe lisaks | Kommentaarid: 0

01. okt Otsinguvahendi koolituse sisuline osa lõppes simulatsiooniga Kobratu karjääris Ingrid

Laupäeval 01. oktoobril lõppes otsinguvahendi loa taotlejate koolituse sisuline osa koolituse IV mooduliga. Selle raames tutvustas TÜ arheoloogiakabineti tehnik Andres Vindi valikut  TÜ arheoloogiakogudest ning selgitas erinevate perioodide leiumaterjali eripärasid ja kultuuriväärtuslikku tähtsust. Päeva teises pooles toimus väljasõit Kobratu karjääri, kus viisime läbi praktilise simulatsiooniharjutuse. Harjutuse käigus otsisid osalejad määratud alal otsinguvahendiga leiukogumite simulatsioone, misjärel tutvustati neile leitud esemete fikseerimise ja kirjeldamise metoodikat.

Valik fotosid simulatsiooniharjutuse ettevalmistusest asub siin:

http://arheopolis.edicypages.com/galerii/simulatsiooniharjutuse-ettevalmistus-kobratus

Koolituse IV moodul oli edukas ning sellega on koolituse sisuline osa lõppenud. 15. oktoobril 2011 ootab osalejaid ees veel eksam, mille edukal läbimisel väljastatakse vastav tunnistus otsinguvahendi kasutamise loa taotlemiseks Muinsuskaitseametilt. Esimeses koolitusprogrammis osales kokku 22 inimest. Sel aastal enam rohkem koolitust ei korrata, uuesti jätkame samamahulise ning -sisulise koolitusega 2012. kevadel (märtsis/aprillis).

Loe lisaks | Kommentaarid: 0

15. sept Esimene infotund Ülenurme noortele Ingrid

13. oktoobril kell 12:45 toimub esimene infotund kooliõpilastele suunatud arheoloogiat tutvustavate infotundide sarjast.  Infotund toimub Ülenurme Gümnaasiumis 11. klassi ajalootunni raames ning plaanis on eksperimentaalarheoloogia võtmes rääkida noortele sellest, mis ikkagi on arheoloogia, mida ja mil viisil see meie ajalooteadmistele ning tõlgendamisele annab.
Loe lisaks | Kommentaarid: 0

05. sept Koolituse I mooduli kordusseminar toimub 18. septembril Ingrid

Seoses suure huviga koolituse vastu kordame koolituse I moodulit 18. septembril 2011.  Kuna koolitatavate piirarv (25 inimest grupis) ei ole veel ületatud ning koolitajatele on see kuupäev ajaliselt sobiv, siis liitub meie esialgse koolitatavate grupiga veel 9 uut huvilist. Pärast I mooduli läbimist teevad uued registreerunud koolituse ülejäänud moodulid kaasa esialgse kava kohaselt.

Koolitust otsinguvahendi kasutamise loa taotlejatele viiakse läbi kaks korda aastas, sügisel ja kevadel. Sel sügisel toimub koolitus vahemikus 27. august kuni 15. oktoober.

Loe lisaks | Kommentaarid: 0

04. sept Kutse 23. septembril Tartus toimuvale Teadlaste Ööle Ingrid

                       

Arheoloogiamäng Avasta viikingiaegset Eestimaad 2011. aasta Teadlaste ööl

 

Tänavuse Teadlaste öö raames saavad kõik teadushuvilised osaleda põnevas mängus, mis võimaldab lähemalt tutvuda arheoloogide tööga. Mineviku saladusi saab avastada 23. septembril, 18.00–22.00 Tartu Ülikooli Kunstimuuseumis, Ülikooli 18.

Mängu juhivad Tartu Ülikooli Ajaloo- ja arheoloogia Instituudi teadlased, kes näitavad ja räägivad, kuidas materiaalse kultuuri põhjal luuakse lugusid minevikust. Arheoloogi põhiliseks infoallikaks on enamasti vaid savinõukillud, klaasikillud, söetükid, erinevate tööriistade, rõivaesemete jms katked. Seega kogutakse infot sõna otseses mõttes kildhaaval. Lõpptulemusena paneb arheoloog neist aga kokku tervikpildi, mis jutustab lugu muinasaja inimeste elust ja tegemistest. Lisaks teadlastele on kohal ka lehm Roosi, siga Pauliine ja onu Osvald.

Tule ja saa sinagi osa arheoloogide tööst. Kaotajaid meie mängus ei ole

Lisaks mängule Avasta viikingiaegset Eestimaad saab vaadata videoprogrammi arheoloogide töödest ja tegemistest ning tutvuda TÜ Kunstimuuseumi mündikoguga. Üritus viiakse läbi LEADER-meetme toetusel.

 

Loe lisaks | Kommentaarid: 0

03. aug Rõuge muinasmaja on valmis! Ingrid

29. juuli õhtuks oli lõpuks ometi Rõuges vihm lakanud ja päikegi piilus juba vaikselt pilvenurgast välja. Majaümbrus oli koristatud ja kõik valmis piduliste ootel, et tähistada maja valmimist. Maja oli soojaks köetud,  uks kenasti ees ja kodukass NoRagi tähtsa näoga maja ümber kõndimas. Kella poole seitsmest hakkasid saabuma esimesed külalised. Nende hulgas oli nii majaehituses osalenuid, korraldajate sõpru ja sugulasi, arheolooge, arheoloogiatudengeid kui ka  kohalikke  elanikke. Kella seitsmest kogunes maja ümber päris suur hulk rahvast, kellele Viire rääkis sellest, kuidas maja idee sündis, kuidas maja valmis ning millised olid nooremal rauaajal elamud üldse. Kella kaheksast jätkus tänuõhtu MTÜ Kanepi Lauluselts Jan Rahmani võrukeelse näidendiga "Varetepalu", mis kokku pandud Vana-Võromaa Kooraste küla lugude põhjal.  Majaesitlust kuulas ja etendust jälgis umbes sadakond inimest. Pärast etendust sai kuulata kohalikku lõõtsameest, rahvakunstiansamblit Sirgutii ning päris õhtu lõpus (tegelikult küll öösel) astusid üles pikapatsilised viikingid, kes  külalistena tõid kostiks viis raju lugu vapratest ja karmidest meestest. Tänuõhtu fotosid saab vaadata Rõuge muinasmaja kodulehe galeriist:

http://www.muinasmaja.edicypages.com/galerii

Maja jääb kõigile huvilistele Rõuges avatuks ja 2012. aasta talvel proovivad mõned julged seal ka nädalakese elada, et saaksime teada, kas ja kuidas sellistes hoonetes nooremal rauaajal ikkagi elati. Nüüd on küll maja valmis, kuid ambitsioonikad plaanid liiguvad juba terve muinasaegse majapidamise suunas, kuhu kuuluksid ka abihooned, sepikoda, jne.  Eks järgmisel aastal saab näha. Seniks aga aitäh kõigile abilistele ning head tutvumist muinasaegse ehituskunstiga Rõuges!!!

Loe lisaks | Kommentaarid: 0

21. juuli Alanud on registreerimine otsinguvahendi kasutamise loa taotlejate koolitusele Ingrid

Seoses 01. juunil 2011 jõustunud muinsuskaitseseaduse muudatustega on MTÜ Arheopolis välja töötanud koolitusprogrammi otsinguvahendi kasutamise loa taotlejatele. Koolitusprogrammi eesmärgiks on anda loa taotlejale baasteadmised kultuuripärandi tähtsusest, Eesti arheoloogiapärandist, leidude kultuuriväärtusest ja muinsuskaitsesüsteemist ning selgitada tegevust otsinguvahendi kasutamisel ja leidude avastamise korral. Koolitusprogrammi, mis koosneb neljast koolituspäevast ja eksamipäevast, hakatakse läbi viima kaks korda aastas. Koolitused toimuvad nädalavahetustel.

Koolitusprogramm on vastavalt teemadele jaotatud nelja moodulisse, mille mahuks on kokku 36 akadeemilist tundi. Kolm esimest moodulit viiakse läbi seminarivormis ning nendes käsitletakse otsinguvahendi loa taotleja jaoks olulisi õiguslikke ja praktilisi küsimusi seoses kultuuripärandi, leidude kultuuriväärtuse, muinsuskaitsesüsteemi ja otsinguvahendi kasutamise, leidude avastamise ning nendest teavitamisega. Neljas moodul sisaldab õppekäiku hoidlatesse, kus tutvutakse erinevate leiuliikide näidistega ning praktilist simulatsiooniharjutust tegevuseks kultuuriväärtusega esemete leidmisel. Koolitus lõpeb kirjaliku eksamiga, hindamisele pääsemise eelduseks on osavõtt kõigist seminaridest ja õppekäikudest

Esimene koolitusprogramm loa taotlejatele toimub viiel nädalavahetusel ajavahemikus 27. august – 15. oktoober 2011 Tallinnas aadressil Pikk 2 (Muinsuskaitseamet). Registreerumine koolitusele toimub kuni 10.08.2011 meili teel – ingrid26@yahoo.com või vpajukas@ut.ee. Osalejate piirarvuks koolitusgrupis on 25 inimest. Koolituse maksumus on 145 EUR osaleja kohta. Registreering kinnitatakse meili teel pärast koolitustasu laekumist MTÜ Arheopolis pangakontole nr 4278601393601 Eesti Krediidipangas hiljemalt 1 nädal enne koolituse algust.

Täpsem info ja küsimused: ingrid26@yahoo.com või vpajukas@ut.ee.

Vaata ka lähemalt:

http://arheopolis.edicypages.com/uritused/koolitused

Loe lisaks | Kommentaarid: 0

19. juuli Vahva lugu Rõuge muinasmajast Tartu Postimehes Ingrid

Ajakirjanik Marju Kadakas käis Rõuges muinasmaja ehitustöödel kätt proovimas. Tema tööpäeva ja muljete kohta on vahva artikkel 18. juuli 2011  Tartu Postimehes:

http://www.tartupostimees.ee/501822/muinasspaas-lirtsub-savi-varba-vahel/

Loe lisaks | Kommentaarid: 0

15. juuli TAS kiitis heaks noortele suunatud arheoloogiaalase teavitamise projekti Ingrid

TAS kiitis heaks noortele suunatud arheoloogiaalase teavitamise projekti

14. juulil kiitis Tartumaa Arendusselts (TAS) heaks MTÜ Arheopolis taotluse projekti  "Noorte arendamine arheoloogilise teavitustöö ja kaasamise abil" rahastamiseks LEADER-meetme raames.    

Projekti eesmärgiks on üldhariduskoolide õpilaste kaasamine arheoloogiasse ja neile arheoloogiateaduse tutvustamine, et arendada noorte potentsiaali ja huvi arheoloogiaga tegelemise osas, luua ühistegevuse kaudu kontakt ajaloost ja kultuuripärandist huvitatud noorte vahel ning tõsta suurema teadlikkuse kaudu noorte osalust ja hoolimist kohaliku kultuuripärandi ning ajaloo suhtes.

Projekti sisuks on arheoloogiat tutvustavate infotundide läbiviimine vastavate infomaterjalide jaotamiseks ja Teadlaste Ööl noortele arheoloogiaekspositsioonis osalemise võimaluse pakkumine, et teavitada noori arheoloogiast, kaasata neid muuseumipedagoogika võimaluste kaudu ning kujundada koostöös noortega nende arenguvõimalusi vastavas valdkonnas.

Sihtgrupiks on Tartumaa põhikoolides ja gümnaasiumites õppivad noored. Projekti periood on 01.08.2011-01.05.2012.


Loe lisaks | Kommentaarid: 0

14. juuli 29. juulil toimub Rõuges muinasmaja tänuõhtu Ingrid

Töö 2010. aasta suvel alustatud Rõuge muinasmaja juures ei ole olnud kergete killast, kuid tundub, et augusti alguseks saab maja lõpuks valmis! Maja ehitamises on kokku osalenud umbes poolsada vabatahtlikku. Mõnel neist on olnud võimalus sellesse projekti panustada vaid päeva-paari jagu oma kallist aega, mõnel üksikul koguni paar-kolm nädalat. Projekti õnnestumisele on kaasa aidatud muulgi moel, nii hea nõu kui praktiliste vahenditega.

Iga muinasmajja panustatud tund ja tegu on väga kõrge väärtusega. Seepärast otsustati korraldada muinasmaja valmimist tähistav üritus, et avaldada tänu kõigile neile, kes ühel või teisel viisil maja valmimisele kaasa on aidanud.

Muinasmaja tänuõhtu toimub Rõuge Ööbikuoru laululaval 29. juulil 2011. Õhtu algab kell 19.00 ringkäiguga muinasmaja juurde, kus tutvustatakse projekti ja selle tagamaid ning antakse ülevaade kahe suve jooksul tehtud tööst. Põgusalt räägitakse ka muinasajast ning tollasest ühiskonnast ja elamistingimustest. Tänuõhtu jätkub kell 20.00 MTÜ Kanepi Lauluselts näiteringi võrukeelse suvelavastusega "Varetepalu". Õhtu viimases osas saavad kõik kohaletulnud simmanil jalga keerutada rahvapilliansambli Sirgutii muusika saatel. Oodata on ka üllatusesinejat.

Üritusele on palutud kõik, kes muinasmaja ehitamises osalenud. Samuti on väga oodatud ka kõik muinasmaja ja -aja huvilised ning külalised lähemalt ja kaugemalt. Ürituse pääse on 2 eurot, maja ehitust toetanutele on sissepääs tasuta. Võimalusel palume üritusele tulla teemakohaselt rahvuslikus stiilis riietuses.


Kohtumiseni Rõuges!

Loe lisaks | Kommentaarid: 0

10. juuli Muinasmaja sai endale ahju ... Ingrid

... aga ehitus vajab jätkuvalt abikäsi!

Loe lisaks | Kommentaarid: 0

03. juuli Algab Rõuge muinasmaja projekti uus hooaeg! Ingrid

Homsest jätkub taas  Viire Pajuste  eksperimentaalarheoloogiaprojekt eelmisel suvel  pooleli jäänud Rõuge muinasmaja ehitustööde jätkamiseks, mille eesmärgiks on viikingiaegse eluhoone rekonstrueerimine.  Projekti raames alustati eelmisel aastal Rõuge linnamäe naabrusesse viikingiaegse savipõrandaga rõhtpalkhoone täismõõdus rekonstruktsiooni ehitamist, kasutades selleks võimalikult autentseid töövahendeid ja   -võtteid. Muinasmaja rekonstrueerimisel  toetutakse olemasolevale arheoloogilisele ning etnograafilisele materjalile. Hoone ehitamisel on aluseks võetud Rõuge linnuse lääneosas 1955. aastal toimunud arheoloogiliste väljakaevamiste käigus avatud hoonepõhi.

 

Muinasmaja tegemistest vaata lähemalt

http://www.muinasmaja.edicypages.com/.

Kõik huvilised on oodatud ka ehitust oma silmaga kaema!!!

Loe lisaks | Kommentaarid: 0