MTÜ Arheopolis eesmärgiks on panustamine ühiskonna arengu seisukohalt oluliste valdkondade - hariduse, teaduse, kultuuri, loodushoiu ja sotsiaalvaldkonna - arendamisse ning toetamisse läbi koolitus-ja populariseerimistegevuse, näituste, trükiste ja infomaterjalide, uurimistegevuse, ürituste, jne.

 

Ühingu põhitegevuseks on oma tegevusvaldkondades projektide arendamine, väljatöötamine, rahastus-võimaluste leidmine, rakendamine ning edasiarendamine, samuti vastavate võrgustike loomine ja hoidmine. Oma põhitegevuse kaudu tegutseb ühing selle nimel, et tuvastada ühiskonna arengu seisukohalt olulisi, kuid seni vähest tähelepanu leidnud või tähelepanuta jäänud teemasid, luua ja kaasata ideid ning ressursse nende teemadega tegelemiseks ning seeläbi luua jätkusuutlik tugi ühiskonna kui terviku arengule. Muuhulgas on üheks prioriteediks arendada Eesti kooliõpilaste ja noorte silmaringi ühiskondlikult oluliste valdkondade osas ning tutvustada neile selliseid teemasid, mida koolis tavaliselt ei käsitleta.